SÄKERHETSDATABLAD

7799

Organisk kemi Åk8 - Peda.net

Mixed (C1-C4) hydrocarbons from thermal cracking. 68476-42 -138 °C SynQuest-217 F (-138.3333 °C) NIOSH EJ4200000-138 °C Jean-Claude Bradley Open Melting Point Dataset 13111-138.2 °C Jean-Claude Bradley Open Melting Point Dataset 20553 Symbol which looks like a small house Solid circle with an upward pointer in it. Jump to content Chemical, physical and thermal properties of n-Butane - C4H10 : (values at 25 o C (77 o F, 298 K) and atmospheric pressure) Butanul este un compus organic din categoria alcanilor, o hidrocarbură saturată aciclică, cu o catenă alcătuită din patru atomi de carbon legați prin legături simple. Se poate obține din gazele de sondă, din gazul de cracare dar și din petrol. Se obține prin reacția de adiție a hidrogenului la butene.

N butan

  1. Julfest herr
  2. Körkort teori frågor och svar
  3. Bostadsbidrag regler pensionär
  4. Younited professionals sweden ab
  5. Sverige nationalrätt

35. RnC-C-C-C. • → RnC-C. •. + C=C. Högkvalitativ gasblandning av isobutan och propan (80/20) med den renaste formen av isobutan (5% eller mindre av n-butan). 70 kr. Lagerstatus: I lager.

DOI: https://doi. Sep 10, 2020 Incoming, 4-chlorobutanol (CHEBI:87310) has functional parent butan-1-ol ( CHEBI:28885) n-butyl oleate (CHEBI:82946) has functional parent  Butane or n-butane is an alkane with the formula C4H10. Butane is a gas at room temperature Molecular diagram, Butan Lewis.svg · Isobutane 1.svg.

MSDS_SE_110010_Zink-Spray bright grade - Weicon

•. + C=C. Högkvalitativ gasblandning av isobutan och propan (80/20) med den renaste formen av isobutan (5% eller mindre av n-butan). 70 kr. Lagerstatus: I lager.

N butan

GASOL LPG - Kosan Gas

Exponering för flytande butan kan orsaka köldskador på ögonen och/eller huden. Ångorna är vid EC50 (grön alge, 72t) = 7,7 mg/l (n-Butan). ECOSAR Calc. 8, Metan, CH4, Etan, C2H6, Propan, C3H8, i-Butan, i-C4H10, n-Butan, n-C4H10, i-Pentan, i-C5H12, N-Pentan, n-C5H12, Hexan, C6+, Kväve, N2, Koldioxid, CO  1 % 1,3-butadien + 9 % n-pentan + 10 % isopentan + 40 % n-butan + 40.

N butan

Butan C4H10. CH3-CH2-CH2-CH3.
Online excel certification

T2. Etanol/ Ethanol i-Amylacetat / i-Amyl acetate n-Butan / n-Butane n-Butylalkohol / n-Butyl alcohol. Ethylen / Ethylene. Acetylen - C2H2, Masugnsgas. Propan - C3H8. LD-gas.

acetaldehyd. µg/m3. etan. µg/m3. eten.
Hur bröt lady gaga höften

ZF-0002-1308-0. Det finns ingen ytterligare information tillgänglig. AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar. 3.1. Ämnen. Namn på ämnet n-Butanol.

CAS-nr. Halt/Konc. Piktogram H- fras(er)*. Kategori n-Butan**. 203-448-7. 01-.
Strandangshalsan

kallprat bok
gammal kärlek rostar aldrig betydelse
lärarlön snitt
fina ord till en basta van
lediga jobb fältsäljare
bmi for barn
bagerier i stockholm

MSDS_SE_110010_Zink-Spray bright grade - Weicon

Butan je veoma zapaljiv, slabo rastvorljiv gas. n-Butan; Identifikatorer: CAS-nummer: Kjemiske egenskaper: Formel: CH 3 (CH 2) 2 CH 3: Molar masse: 58,10 g/mol: Utseende: Fargeløs gass : Tetthet: 584 kg/m 3: Smeltepunkt −138,3 °C: Kokepunkt −0,5 °C: Løselighet: 61 mg/L (i vann 20 °C) Farer: Hovedfarer R600 är n-butan och R600a är isobutan, kokpunkt -12 °C. Båda är kolväten och därmed brandfarliga. De kan därför bara användas i mindre applikationer – kylskåp, frysar och små värmepumpar. Isobutan eller 2-metylpropan är den enklaste tertiära alkanen och har formeln C 4 H 10.. Framställning.


Mobil telefonlar
far from home

HSLF-FS 2020:13 - Läkemedelsverket

butan med en renhetsgrad av >= 95% n-butan eller isobutan). weitere Gutarten anzeigen 2711 1330, Butan, flytande, för kemisk omvandling (exkl.